PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Van Beusichem Gastronomie kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Beusichem Gastronomie, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Van Beusichem Gastronomie verstrekt. Van Beusichem Gastronomie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM VAN BEUSICHEM GASTRONOMIE GEGEVENS NODIG HEEFT

Van Beusichem Gastronomie verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Van Beusichem Gastronomie uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG VAN BEUSICHEM GASTRONOMIE GEGEVENS BEWAART

Van Beusichem Gastronomie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Van Beusichem Gastronomie verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Van Beusichem Gastronomie. Van Beusichem Gastronomie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Van Beusichem Gastronomie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Van Beusichem Gastronomie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Van Beusichem Gastronomie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Van Beusichem Gastronomie.

Van Beusichem Gastronomie is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres: Willem van Oranjestraat 17, 4116 EL Buren
Telefoon:  06-36119392
E-mailadres: info@vanbeusichemgastronomie.nl